Intuitīvā metode
8 dzīves vēlmju metode
Melnās Sektas skola
8 māju metode
San He skola
Lidojošo Zvaigžņu metode

Iepriekš minētajā Dzīves vēlmju skolas līmenī Ba Gua tiek aplūkots kā statisks attēlojums - nemainīgs laikā un telpā:

ziemeļos vienmēr ir Ūdens,
dienvidos vienmēr ir Uguns,
austrumos vienmēr ir Koks,
rietumos allaž ir Metāls,

Pārējie četri stūri arī ir fiksēti.

Melnās Sektas Fenšui līmenī par Ba Gua nosauktais astoņstūris ir fiksēts pat katrai mājai - atkarībā no ieejas virziena. Ja vienkāršība ir vienmēr laba un noderīga, tad šo pieeju varētu uzskatīt par Dzīves Aspektu Skolas uzlabojumu. Nopietnam fenšui studentam radīsies tikai loģisks jautājums: "Kāpēc visas mājas ir vienādas"? Tām nevajadzētu tādām būt.

1.daļa: Mājas Gua

Astoņu Māju skolas pamatā ir Ba Gua.
Mājas novietojuma virziens nosaka tās trigrammu, un sendienās tas neradīja nekādas grūtības, jo mājas priekšpuse un aizmugure bija ļoti labi definētas.

Mājas aizmugure ir tās klusākā, vairāk saturošā puse. Tāpēc tā arī tiek saukta par "Kalna" pusi. Mājas priekšpuse ir vienmēr pretēja aizmugurei - tā ir mājas aktīvākā, vairāk Jan saturošā puse. Tāpēc tā arī tiek saukta par "Ūdens" pusi.

Mūsdienās nav viegli definēt mājas priekšpusi un aizmuguri: daži gudri skolotāji par mājas Jan pusi pieņem to, kurā ir ieejas durvis - tad viss ir nepārprotami skaidrs un kļūdīties nav iespējams. Citi meistari lieto individuālu pieeju - tā, piemēram, ja mājai ir divas durvis un vīrs lieto vienas, bet sieva- otras durvis, tad enerģijas karte vīram nebūs tāda pati kā sievai, lai gan viņi abi dzīvo vienā un tajā pašā mājā.

Katrā ziņā visām šīm mācībām ir raksturīga viena kopīga iezīme - priekšpuse vienmēr ir pretēja aizmugurei. Ja par priekšpusi tiek uzskatīts konkrēta cilvēka lietoto ieejas durvju virziens, tad aizmugure būs šim virzienam pretējais virziens.

Nākamais solis ir mājas trigrammas noteikšana - tā ir mājas aizmugures virziena trigramma.

Mājas, kuru "Kalna puse" ir vērsta pret A, DA, Z un D, pieder Austrumu grupai.
Mājas, kuru "Kalna puse" ir vērsta pret R, ZR, ZA un DR, pieder Rietumu grupai.

Austrumu grupas mājas ir:

Trigramma Kalna puse (pēc kompasa) Ūdens puse (pēc kompasa)
ZHEN māja A 67.5 - 112.5 R 247.5 - 292.5
XUN māja DA 112.5 - 157.5 ZR 292.5 -337.5
KAN māja Z 337.5 - 22.5 D 157.5 - 202.5
LI māja D 157.5 - 202.5 Z 337.5 - 22.5

Rietumu grupas mājas ir:

Trigramma Kalna puse (pēc kompasa) Ūdens puse (pēc kompasa)
QIAN māja ZR 292.5 -337.5 DA 112.5 - 157.5
KUN māja DR 202.5 - 247.5 ZA 22.5 - 67.5
GEN māja ZA 22.5 - 67.5 DR 202.5 - 247.5
DUI māja R 247.5 - 292.5 A 67.5 - 112.5

Mainoties trigrammas līnijām (no Jan uz un no uz Jan), veidojas jauna trigramma. Šīs pārmaiņas dažkārt nes veiksmīgu enerģiju, dažkārt - postošu enerģiju. Pārmaiņu rezultātā rodas jauna enerģijas karte, kas ir atšķirīga no Ba Gua.

Enerģijas, kas rodas, mainoties mājas trigrammas līnijām, sauc par Klīstošajām Zvaigznēm.
Ir astoņas Klīstošās Zvaigznes, katra no tām atrodas vienā mājas sektorā. Fenšui mācībā termins "Zvaigzne" īstenībā nozīmē specifisku Ci. Lai gan katra Zvaigzne pieder pie kāda no pieciem elementiem, tomēr tās netiek aplūkotas kā koks, metāla gabals, ūdenstilpne, uguns liesma vai sauja zemes. Zvaigzne jāuzskata par esamību.

Astoņām Klīstošajām Zvaigznēm (četrām labvēlīgajām un četrām nelabvēlīgajām), kuras radušās mājas trigrammas līniju maiņas rezultātā, ir individuāls raksturojums un uz tā balstīts nosaukums.

Četras labvēlīgās Zvaigznes ir:

Sheng Qi - "Dzīves Ci" - labklājība un cieņa;
Yan Nien -
"Paildzinātie gadi" - ilgmūžība un romantiskas attiecības;
Tian Yi -
"Debesu ārsts" - laba veselība un harmoniskas attiecības;
Fu Wei -
"Slēptā pozīcija" - miers un stabilitāte;

Četras nelabvēlīgās Zvaigznes ir:

Jue Ming - "Dzīves beigas" - slimība, neveiksme un neproduktīva karjera;
Wu Gui -
"5 rēgi" - tiesāšanās, nelaimes gadījumi, ievainojumi un ugunsgrēks;
Liu Sha -
"6 velni" - ļaunprātīga sadursme un neveiksmīgas attiecības;
Ho Hai -
"Nelaime" - nelaimes gadījumi, strīdi un ievainojumi.

2.daļa: Ming Gua

Astoņu Māju skola lielu uzmanību pievērš savienojamībai - cilvēks var būt un var nebūt saderīgs ar konkrētu māju vai citu cilvēku. Kā to var noteikt?

Mājai tiek noteikts Mājas Gua (Trigramma) pēc tās aizmugures virziena.
Cilvēkam tiek noteikts Ming Gua (Dzīves Trigramma) pēc tā dzimšanas gada.

Dzimšanas gads tiek aprēķināts saskaņā ar ķīniešu Saules kalendāru, kurš nosaka, ka gads sākas ar "Pavasara atnākšanu" 4.februārī (dažos gados - 5.februārī). Personai, kura dzimusi 1970.gadā pēc "Pavasara atnākšanas", Ming Gua aprēķina šādi:

  1. saskaita kopā visus ciparus: 1 + 9 +7 + 0 = 17.
  2. turpina skaitīt, līdz tiek iegūts viencipara skaitlis: 1 +7 = 8.
  3. [vīrietim] Atņem iznākumu no 11: 11 - 8 = 3. Šis skaitlis ir viņa Ming Gua, vai
    [sievietei] iznākumam pieskaita 4: 8 + 4 = 12. Ja iznāk divciparu skaitlis, turpina skaitīt: 1 + 2 =3. Šis skaitlis ir viņas Ming Gua.

Tātad Ming Gua ir skaitlis no 1 līdz 9. Tomēr ir tikai 8 trigrammas (8 debespuses) , jo trigramma Nr.5 nepastāv. Tādējādi vīriešiem skaitlis 5 iznākumā pārtop par 2, sievietēm - par 8.

Tie cilvēki, kuru Gua skaitlis ir 1, 3, 4, 9, pieder Austrumu grupai;
Tie cilvēki, kuru Gua skaitlis ir 2, 6, 7, 8, pieder Rietumu grupai.

PERSONĪGIE LABVĒLĪGIE UN NELABVĒLĪGIE VIRZIENI (pēc GUA skaitļa)

Katram cilvēkam no dzimšanas brīža ir savi personīgie četri labvēlīgie un četri nelabvēlīgie VIRZIENI (lūdzu nejaukt ar mājas četriem labvēlīgajiem un četriem nelabvēlīgajiem SEKTORIEM)

Labvēlīgie virzieni: Ming Gua un debespuse:

 

 

 

 

Austrumu grupa

 

Rietumu grupa

 

 

 

 

1

3

4

9

 

2

6

7

8

Sheng Qi

 

dzīve, enerģija, labklājība un bagātība

 

DA

D

Z

A

 

ZA

R

ZR

DR

Yan Nien

 

attiecības, ģimene un mīlestība

 

D

DA

A

Z

 

ZR

DR

ZA

R

Tian Yi

 

veselība, padomdevēji un izpalīdzīgi cilvēki

 

A

Z

D

DA

 

R

ZA

DR

ZR

Fu Wei

 

stabilitāte, harmonija un izaugsme

 

Z

A

DA

D

 

DR

ZR

R

ZA

Nelabvēlīgie virzieni: Ming Gua un debespuse:

 

 

 

 

Austrumu grupa

 

Rietumu grupa

 

 

 

 

1

3

4

9

 

2

6

7

8

Jue Ming

 

pilnīga sagrāve, posts un nāve

 

R

DR

ZR

ZA

 

A

DA

Z

D

Wu Gui

 

disharmonija, sagrāve un katastrofas

 

ZR

ZA

R

DR

 

D

Z

DA

A

Liu Sha

 

zādzības, ievainojumi un zaudējumi

 

ZA

ZR

DR

R

 

DA

A

D

Z

Ho Hai

 

neveiksmes, problēmas un šķēršļi

 

DR

R

ZA

ZR

 

Z

D

A

DA

Saskaņā ar Astoņu Māju skolas mācību tiek uzskatīts, ka Austrumu grupas mājas ir labvēlīgas Austrumu grupas cilvēkiem un Rietumu grupas mājas ir labvēlīgas Rietumu grupas cilvēkiem. Cilvēki, kuri pieder vienai grupai, savstarpēji saprotas labāk.

Rezumējot iepriekšminēto, Astoņu Māju Skola māca:

[1] Mājas aizmugure nosaka Mājas Gua jeb Trigrammu;
[2] Astoņas Klīstošās Zvaigznes - četras labvēlīgās un četras nelabvēlīgās - attiecas uz katru no astoņiem mājas sektoriem;
[3] Katram cilvēkam ir savs Dzīves Skaitlis (Ming Gua), pēc kura nosaka četrus labvēlīgos un četrus nelabvēlīgos virzienus;
[4] Mājas un cilvēki pieder Austrumu (4) vai Rietumu (4) grupai;
[5] Austrumu grupas cilvēkam būtu vēlams dzīvot Austrumu grupas mājā un, attiecīgi, Rietumu grupas cilvēkam - šīs pašas grupas mājā;
[6] Sēdēšanai un gulēšanai jāizvēlas viens no labvēlīgajiem virzieniem.
[7] Mājas durvju virzienam vajadzētu būt saskaņā ar mājas saimnieka Ming Gua.
[8] Plīti novieto tā, lai tā nomāktu nelabvēlīgo zvaigzni, tomēr būtu vērsta labvēlīgā virzienā.
[9] Tualeti/vannas istabu izvieto tā, lai tās nomāktu nelabvēlīgo zvaigzni.
[10] Labvēlīgās zvaigznes atbalsta un nelabvēlīgās zvaigznes nomāc ar atbilstošajiem elementiem.

Šo teoriju var iemācīties nedēļas nogalē un turpmāk saukt sevi par "Īstu Astoņu Māju skolas Meistaru":-)


Untitled Document

/atjaunoti 01.01.2024./

 

 

 

 

Untitled Document

Visi teksti un shēmas © LanHua, 2002-2024
Informācijas un attēlu pārpublicēšana bez atļaujas atstāj iespaidu uz karmu
:-)