4 Pīlāru Kalkulators

Lūdzu izvēlieties savas dzimšanas vietas LAIKA ZONU

Platums (Vēlams)

Dzimšanas gads     Mēnesis

Diena Stunda Minūte

Dzimums

Četri Pīlāri

Stunda ---------- Diena --------- Mēnesis ---------Gads

Veiksmes Periodi


Komentāri

For a free Four Pillars PC program visit Fourpillars.net to download your copy.

Ba Zi

Ķīnieši uzskata, ka mūsu dzīves ritējums ir likteņa un brīvas gribas sajaukums- Debesu, Zemes un Cilvēka Ci enerģiju harmonija. Mūsu raksturs ir atkarīgs no mūsu likteņa, un to, savukārt, nosaka mūsu piedzimšanas laika Ci, ko saņemam ar pirmo elpas vilcienu.

Pastāv 2 ķīniešu astroloģijas skolas:
* Ba Zi - 4 Likteņa Pīlāri - cilvēka likteņa analīzi veic, ņemot vērā cilvēka dzimšanas gadu, mēnesi, dienu un stundu;

* Zi Wei Dou Shu - Purpura Zvaigznāja likteņa analīze - tā ir sistēma, kurā nosaka cilvēka dzimšanas brīdī valdošo 36 līdz 157 zvaigžņu ietekmi.


4 Likteņa Pīlāri

ir cilvēka dzimšanas brīdī esošo 5 elementu mijiedarbības aprēķināšanas un interpretēšanas sistēma. Katrs Pīlārs attēlo vienu laika komponentu - dzimšanas gadu, mēnesi, dienu un 2-stundu.

Šajā metodē izmanto vietējo saules laiku, ko var aprēķināt, izmantojot īpašu kalkulatoru ("Garums" Rīgai ir 24 grādi, "Dienas numurs" ir dzimšanas dienas kārtas numurs gadā, piem. 10.maijs ir gada 130.diena, "Laika Zona" mūsdienās ir 2, bet 70. un 80.gados bija t.s. Maskavas laiks un 3.zona, "Vasaras laiks"- precīzus datumus par gadiem, kad vispār bija laika maiņa un kurā datumā tā notika, var sameklēt šeit, "Laiks"- tas ir reģistrētais "pulksteņa laiks"). Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuri dzimuši 80.gados, kad "vasaras laiks" kopā ar "Maskavas laiku" veidoja būtisku atšķirību, kā dēļ ap 2 naktī dzimis cilvēks pēc saules laika aprēķiniem var būt "piedzimis"iepriekšējā dienā.

Ja izrēķināt saules laiku, tad dzimšanas stundu noteikt nav sarežģīti- Žurka: 00-01, Vērsis: 01-03, Tīģeris: 03-05, Trusis: 05-07, Pūķis: 07-09, Čūska: 09-11, Zirgs: 11-13, Kaza: 13-15, Pērtiķis: 15-17, Gailis: 17-19, Suns: 19-21, Cūka: 21-23, Žurka: 23-00.

Šī sistēma attēlo cilvēka iespējas dzīves ceļā un no brīvās gribas ir atkarīgs, vai cilvēks šīs iespējas izmanto vai nē. Piemērs: ja cilvēka dzimšanas kartē redzams, ka pārticību var nodrošināt rakstniecība, tas nenozīmē, ka cilvēks var snaust uz dīvāna un gaidīt, līdz pie durvīm klauvēs izdevējs...tas norāda, ka rakstīšana viņam padosies vieglāk kā citam cilvēkam, kura dzimšanas kartē labākā nodarbošanās sfēra ir nekustamais īpašums.

4 Pīlāru piemērs sievietei, kura dzimusi 1964.gada 8.maijā laikā no 9-11 (pēc saules laika):

Stunda
Diena
Mēnesis
Gads
Debesu Stumbrs
YI
DING
JI
JIA
Elements
-koks
+ūdens
-zeme
+koks
Zemes Zars
SI
SI
SI
CHEN
Elementi
+uguns, +zeme, +metāls
+uguns, +zeme, +metāls
+uguns, +zeme, +metāls
+zeme, -koks, -ūdens
Dzīvnieks
Čūska
Čūska
Čūska
Pūķis

Veiksmes Pīlāri ir cilvēku ietekmējošo ciklisko enerģiju maiņa katrus 10 gadus:

Vecums
Stumbrs
Elements
Zars
Elementi
1-11
Wu
+zeme
Chen
Pūķis (+zeme, -koks, -metāls)
11-21
Ding
-uguns
Mao
Trusis (-koks)
21-31
Bing
+uguns
Yin
Tīģeris (+koks, +uguns, +zeme)
31-41
Yi
-koks
Chou
Vērsis (-zeme, -ūdens, -metāls)
41-51
Jia
+koks
Zi
Žurka (-ūdens)
51-61
Gui
-ūdens
Hai
Cūka (+ūdens, +koks)
61-71
Ren
+ūdens
Xu
Suns (+zeme, -metāls, -uguns)
71-81
Xin
-metāls
You
Gailis (-metāls)

Debesu Stumbri un Zemes zari

10 Debesu Stumbri attēlo dominējošo enerģiju, kas vijas lejup no Debesīm. Debesu Stumbri atkārtojas noteiktā secībā- ik pa 10 gadiem, mēnešiem, dienām un 2-stundām:

Stumbrs Skaitlis Elements Polaritāte
JIA 1 +koks jan
YI 2 -koks
BING 3 +uguns jan
DING 4 -uguns
WU 5 +zeme jan
JI 6 -zeme
GENG 7 +metāls jan
XIN 8 -metāls
REN 9 +ūdens jan
GUI 10 -ūdens

12 Zemes Zari attēlo Zemes atbalstošo enerģijas kustību. Zemes Zari atkārtojas noteiktā secībā- ik pa 12 gadiem, mēnešiem, dienām un 2-stundām (piem. Suņa stunda ir no 17 līdz 19 pēc saules laika):

Zars Skaitlis Dzīvnieks Elementi Polaritāte
ZI 1 žurka -ūdens jan
CHOU 2 vērsis -zeme, -ūdens, -metāls
YIN 3 tīģeris +koks, +uguns, +zeme jan
MAO 4 trusis -koks
CHEN 5 pūķis +zeme, -koks, -ūdens jan
SI 6 čūska +uguns, +zeme, +metāls
WU 7 zirgs -uguns, -zeme jan
WEI 8 kaza -zeme, -uguns, -koks
SHEN 9 pērtiķis +metāls, +ūdens, +zeme jan
YOU 10 gailis -metāls
XU 11 suns +zeme, -metāls, -uguns jan
HAI 12 cūka +ūdens, +koks


60 - Cikls

10 Debesu Stumbri un 12 Zemes Zari savstarpēji veido 60 iespējamās kombinācijas, t.i., 12 zvēriem var katram būt 5 dažādas ietekmes no Debesīm (piem., Koka Gailis, Metāla Gailis, utt.).

                       

Ķīniešu laika skaitīšanas sistēmu ieviesa kāds ķīniešu gudrais Da Nao "Dzeltenā Imperatora" Huang Di valdīšanas laikā (2697-2597 p.m.ē.).
Pirmais 60-gadu cikls sākas ar 2697.g. p.m.ē. (mūsdienās 60-gadu cikla sākums bija attiecīgi 1924. un 1984.gads).

Kā tas ir saistīts ar 4 Pīlāriem?

Lai vieglāk uztvertu 4 Pīlāru veidošanos, iedomājieties 4 ciparnīcas ar skaitļiem no 1 līdz 60 (60 iespējamās Debesu Stumbru un Zemes Zaru kombinācijas).
Katra ciparnīca attiecas uz 1 laika komponentu un skaitļi mainās cikliski:
· gada ciparnīca pāriet uz nākamo skaitli katru gadu;
· mēneša ciparnīca pāriet uz nākamo skaitli katru mēnesi;
· dienas ciparnīca pāriet uz nākamo skaitli katru dienu;
· stundas ciparnīca pāriet uz nākamo skaitli katru (ķīniešu) stundu.

Laika skaitīšana ir sākta 2697.gadā p.m.ē. un katra cilvēka 4 Likteņa Pīlāri ir "ciparnīcu" stāvoklis dzimšanas momentā (minētajā piemērā tas būtu 42-39-6-41)
(turpinājums sekos)


Untitled Document

/atjaunoti 20.09.2021./

 

 

 

 

 

Untitled Document

Visi teksti un shēmas © LanHua, 2002-2021
Informācijas un attēlu pārpublicēšana bez atļaujas atstāj iespaidu uz karmu
:-)