4 Pīlāru Kalkulators

Lūdzu izvēlieties savas dzimšanas vietas LAIKA ZONU

Platums (Vēlams)

Dzimšanas gads     Mēnesis

Diena Stunda Minūte

Dzimums

Četri Pīlāri

Stunda ---------- Diena --------- Mēnesis ---------Gads

Veiksmes Periodi


Komentāri

For a free Four Pillars PC program visit Fourpillars.net to download your copy.

Ba Zi

Ķīnieši uzskata, ka mūsu dzīves ritējums ir likteņa un brīvas gribas sajaukums- Debesu, Zemes un Cilvēka Ci enerģiju harmonija. Mūsu raksturs ir atkarīgs no mūsu likteņa, un to, savukārt, nosaka mūsu piedzimšanas laika Ci, ko saņemam ar pirmo elpas vilcienu.

Pastāv 2 ķīniešu astroloģijas skolas:
* Ba Zi - 4 Likteņa Pīlāri - cilvēka likteņa analīzi veic, ņemot vērā cilvēka dzimšanas gadu, mēnesi, dienu un stundu;

* Zi Wei Dou Shu - Purpura Zvaigznāja likteņa analīze - tā ir sistēma, kurā nosaka cilvēka dzimšanas brīdī valdošo 36 līdz 157 zvaigžņu ietekmi.


4 Likteņa Pīlāri

ir cilvēka dzimšanas brīdī esošo 5 elementu mijiedarbības aprēķināšanas un interpretēšanas sistēma. Katrs Pīlārs attēlo vienu laika komponentu - dzimšanas gadu, mēnesi, dienu un 2-stundi.

Šajā metodē izmanto vietējo saules laiku, ko var aprēķināt, izmantojot īpašu kalkulatoru ("Garums" Rīgai ir 24 grādi, "Dienas numurs" ir dzimšanas dienas kārtas numurs gadā, piem. 10.maijs ir gada 130.diena, "Laika Zona" mūsdienās ir 2, bet 70. un 80.gados bija t.s. Maskavas laiks un 3.zona, "Vasaras laiks"- precīzus datumus par gadiem, kad vispār bija laika maiņa un kurā datumā tā notika, var sameklēt šeit, "Laiks"- tas ir reģistrētais "pulksteņa laiks"). Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuri dzimuši 80.gados, kad "vasaras laiks" kopā ar "Maskavas laiku" veidoja būtisku atšķirību, kā dēļ ap 2 naktī dzimis cilvēks pēc saules laika aprēķiniem var būt "piedzimis"iepriekšējā dienā.

Ja izrēķināt saules laiku, tad dzimšanas stundu noteikt nav sarežģīti- Žurka: 00-01, Vērsis: 01-03, Tīģeris: 03-05, Trusis: 05-07, Pūķis: 07-09, Čūska: 09-11, Zirgs: 11-13, Kaza: 13-15, Pērtiķis: 15-17, Gailis: 17-19, Suns: 19-21, Cūka: 21-23, Žurka: 23-00.

Šī sistēma attēlo cilvēka iespējas dzīves ceļā un no brīvās gribas ir atkarīgs, vai cilvēks šīs iespējas izmanto vai nē. Piemērs: ja cilvēka dzimšanas kartē redzams, ka pārticību var nodrošināt rakstniecība, tas nenozīmē, ka cilvēks var snaust uz dīvāna un gaidīt, līdz pie durvīm klauvēs izdevējs...tas norāda, ka rakstīšana viņam padosies vieglāk kā citam cilvēkam, kura dzimšanas kartē labākā nodarbošanās sfēra ir nekustamais īpašums.

Debesu Stumbri un Zemes zari

10 Debesu Stumbri (augšējā daļa) attēlo dominējošo enerģiju, kas vijas lejup no Debesīm. Debesu Stumbri atkārtojas noteiktā secībā- ik pa 10 gadiem, 10 mēnešiem un 10 dienām.

10 Debesu Stumbriem ir noteikts elements un polaritāte (+jan, vīrišķā, -iņ,sievišķā): JIA (+koks), YI (-koks), BING (+uguns), DING (-uguns), WU (+zeme), JI (-zeme), GENG (+metāls), XIN (-metāls), REN (+ūdens) un GUI (-ūdens).

12 Zemes Zari (apakšējā daļa) attēlo Zemes atbalstošo enerģijas kustību. Zemes Zari atkārtojas noteiktā secībā- ik pa 12 gadiem, 12 mēnešiem un 12 dienām, kā arī noteiktā 2-stundē katru dienu (piem. Suņa stunda ir no 17 līdz 19 pēc saules laika).

12 Zemes Zari ir noteiktu elementu kopums, kas raksturots, izmantojot dzīvnieka nosaukumu: ZI, Žurka (-ūdens), CHOU, Vērsis (-zeme, -ūdens, -metāls), YIN, Tīģeris (+koks, +uguns, +zeme), MAO, Trusis (-koks), CHEN, Pūķis (+zeme, -koks, -ūdens), SI, Čūska (+uguns, +zeme, +metāls), WU, Zirgs (-uguns, -zeme), WEI, Kaza (-zeme, -uguns, -koks), SHEN, Pērtiķis (+metāls, +ūdens, +zeme), YOU, Gailis (-metāls), XU, Suns (+zeme, -metāls, -uguns), HAI, Cūka (+ūdens, +koks).

 

60 - Cikls

10 Debesu Stumbri un 12 Zemes Zari savstarpēji veido 60 iespējamās kombinācijas, t.i., 12 dzīvniekiem var katram būt 5 dažādas ietekmes no Debesīm (piem., Koka Gailis, Metāla Gailis, utt.).

Ķīniešu laika skaitīšanas sistēmu ieviesa kāds ķīniešu gudrais Da Nao "Dzeltenā Imperatora" Huang Di valdīšanas laikā (2697-2597 p.m.ē.).
Pirmais 60-gadu cikls sākas ar 2697.g. p.m.ē. (mūsdienās 60-gadu cikla sākums bija attiecīgi 1924. un 1984.gads).


Untitled Document

/atjaunoti 01.01.2024./

 

 

 

 

Untitled Document

Visi teksti un shēmas © LanHua, 2002-2024
Informācijas un attēlu pārpublicēšana bez atļaujas atstāj iespaidu uz karmu
:-)