dzīvojamo telpu projekts
darba telpu projekts
telpu novērtējums
dzimšanas kartes
dažādas sarunas
sejas lasīšana

 

Darba telpu (biroju, veikalu) fenšui projekts

Pilnajā fenšui projektā ietilpst:
· vietas apskate, interjera un eksterjera novērtējums (pēc nepieciešamības; var izmantot arī foto/video);
· vadītāja un stratēģisku lēmumu pieņēmēja dzimšanas karšu izveide un skaidrojums (4 Pīlāru metode);
· darba telpu enerģētikas kartes (Lidojošo Zvaigžņu metode) izveidošana, esošās situācijas izskaidrojums, vēlamo korekciju ieteikums un izmaiņas laikā (projekts ir aktuāls līdz 2024.gadam);
· biroja darbinieku labvēlīgo/ nelabvēlīgo virzienu noteikšana, darba galdu izvietojums telpā;
· konsultācijas krāsu gammas izvēlē un interjera priekšmetu harmoniskā izvietojumā; telpu izvēle konkrētiem darbiniekiem vai konkrētām funkcijām (direktora, grāmatveža kabineti un tml.)
· u.c. klientam interesējošu specifisku jautājumu risināšana (piem. darba telpu zonējums, veikala preču izvietojums un tml.).

Projekta izstrādei nepieciešams:
· vēlmju/ problēmu raksturojums;
· biroja vadošo darbinieku (vadītājs, grāmatvedis u.c.) dzimšanas dati (dzimšanas gads, mēnesis, diena, laiks un vieta); darbinieku izvietošanai- dzimšanas gads;
· darbības uzsākšanas laiks (gads) konkrētajās telpās;
· adrese, proporcionāls telpu plāns (plus foto) un zonu funkciju raksturojums.

Šis pakalpojums veids ir attiecināms uz gadījumiem, kad nepieciešams iekārtot jaunas biroja, veikala un tml. telpas vai veikt apjomīgas izmaiņas esošajās telpās. Projekts tiek iesniegts rakstiski.
Visa klienta sniegtā informācija ir konfidenciāla. Tiem, kuri nevēlas izpaust sava uzņēmuma nosaukumu un biroja atrašanās vietu, ir iespēja saņemt konsultāciju inkognito, tomēr šajā gadījumā nepieciešams ļoti precīzs telpu un ārējās vides faktoru raksturojums.

Projekta maksa: 15- 18 eiro/m2 (palīgtelpas cenā netiek iekļautas). Biroju, veikalu vai pakalpojumu sniegšanas vietu vēlmes un funkcijas, kā arī darbinieku skaits mēdz būt ļoti atšķirīgi, tāpēc fināla cena par m2 tiek noteikta, novērtējot paredzamo darbu apjomu- plašā veikalā/birojā ar 3-5 darbiniekiem ir mazāk darāmā, kā mazākas platības darba telpās, kurās strādā lielāks kolektīvs un ir nepieciešami kreatīvi zonējumu risinājumi:-)

Pieteikšanās, rakstot uz projekti@fengshui.lv, kā arī pa telefonu 29 287 195 /Linda/

 


Untitled Document

/atjaunoti 01.01.2024./

 

 

 

 

Untitled Document

Visi teksti un shēmas © LanHua, 2002-2024
Informācijas un attēlu pārpublicēšana bez atļaujas atstāj iespaidu uz karmu
:-)