Intuitīvā metode
8 dzīves vēlmju metode
Melnās Sektas skola
8 māju metode
San He skola
Lidojošo Zvaigžņu metode

Melnās Sektas Tantriskā Budisma fenšui skola sastāv no divām daļām: Tibetiešu Budisma un Fenšui.

Kāds izveicīgs vīrs - Lin Yun no Taivanas, ieviesa šo fenšui virzienu 80. gadu beigās. Viņš uzskata, ka ir divas fenšui daļas - loģiskā un neloģiskā (vai transcendentālā) daļa.

Loģiskā daļa ir prasmīgi izveidota Astoņu Dzīves Vēlmju skolas modifikācija. Vienīgā atšķirība ir tā, ka netiek lietots kompass. Viņš esot teicis: "Kompass ir manā sirdī".
Ieejas durvis vienmēr atrodas Karjeras zonas pusē. Nav nozīmes, vai mājas fasāde ir vērsta uz ziemeļiem vai dienvidiem, vai jebkurā citā virzienā. Tas ir ļoti viltīgs risinājums, jo tādējādi tiek atrisināta problēma par mājas fasādes virziena definēšanu - tas tiek pilnīgi ignorēts.

Lin Yun mācekļi paskaidro, ka tāda apsvēruma (orientēt Ba Gua, neņemot vērā virzienus) pirmsākums ir meklējams I dzin (Pārmaiņu Grāmata).

Viens no viņa mācekļiem esot teicis: "Kāds lieto Melnās Sektas mācību, lai attīstītu paša apzināšanos dotās telpas kontekstā, ieskaitot transcendentālu svētību un koriģēšanu, kas balstīta uz Ba Gua lietošanu relatīvā kontekstā:

kas ir priekšpusē, ir redzams un spilgts (uguns),
kas ir aizmugurē, ir slēpts (ūdens ), utt....

Vēsturē ir zināmi daudz piemēru par Ba Gua lietošanu šādā veidā."

Norādījums: Melnās Sektas skola nelieto "kas ir priekšpusē, ir redzams un spožs (uguns) , turpretim, kas ir aizmugurē, ir slēpts (ūdens)". Faktiski Melnās Sektas mācība ir tieši pretēja. Priekšpuse ir noteikta ar Karjeras zonu, ko simbolizē ūdens trigramma. Aizmugure ir noteikta ar Slavas zonu, ko simbolizē Uguns trigramma, tādējādi, kas ir redzams un spožs (uguns) ir aizmugurē, kamēr tas, kas ir slēpts (ūdens), ir priekšpusē. I dzin "eksperta" mēģinājums aizstāvēt Ba Gua orientēšanu tikai atklāja tās nepamatotību.

Patiesībā fenšui nav maģija. Nevar gaidīt, ka fenšui mācības lietošana izmainīs mūsu dzīvi vienā naktī. Transcendence, ja Jūs tai ticat, to var. Bez komentāriem.

Šim fenšui līmenim ir daudz atbalstītāju. Būt populāram ir būt veiksmīgam. Būt veiksmīgam nozīmē būt uzslavas cienīgam. Te ir labi mērķi, kurus varētu aizgūt citas Fenšui Skolas, lai kļūtu veiksmīgas.


Untitled Document

/atjaunoti 01.01.2024./

 

 

 

 

Untitled Document

Visi teksti un shēmas © LanHua, 2002-2024
Informācijas un attēlu pārpublicēšana bez atļaujas atstāj iespaidu uz karmu
:-)